Komunikat dot. adresu e-mail

Wszystkich słuchaczy, którzy chcą na e-mail otrzymać materiały dydaktyczne w związku z zawieszeniem zajęć, a nie podali takiego adresu w dokumentacji szkolnej prosimy o jego przesłanie na adres ckustwola@wp.pl wraz z podaniem nazwiska i imienia oraz klasy.