Kształcenie ma sens !! Przyjdź do nas !!  

» REKRUTACJA 2017/2018 TRWA - OSTATNIE DNI !!!!!

Data dodania: 2017-09-27 08:34:00

NASZA PLACÓWKA- TWOIM SUKCESEM                            

CKUiODiDZ w Stalowej Woli zaprasza wszystkich, którzy pragną zmiany w swoim życiu do podjęcia nauki w BEZPŁATNEJ Szkole dla Dorosłych. Interesująca oferta trafi w gusta każdego, kto lubi podejmować wyzwania.

Proponujemy naukę:

 • w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – klasa VII
 • w Gimnazjum dla Dorosłych – klasa II i III
 • w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
 • w  Szkole Policealnej dla Dorosłych
 • na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych        

 

Szkoła Podstawowa / Gimnazjum dla Dorosłych:

 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych oraz  Gimnazjum dla Dorosłych funkcjonuje w systemie stacjonarnym – zajęcia szkolne odbywają się od poniedziałku do środy lub czwartku od 9.00 do 14.35.
 • Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem ośmioklasisty/gimnazjalnym. Słuchacze promowani są po każdym semestrze.
 • Słuchacz, który ukończył naukę w szkole podstawowej/gimnazjum dla dorosłych może:
  • podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
  • równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Więcej  informacji o szkole podstawowej i gimnazjum  w  zakładce:  SZKOŁA PODSTAWOWA i GIMNAZJUM

                 

Liceum  Ogólnokształcące dla Dorosłych:

 • forma stacjonarna (zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu)
 • formie zaoczna (zajęcia odbywają się co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela)

Absolwentom zasadniczych szkół zawodowych oferujemy naukę w systemie 2-letnim od klasy drugiej (w formie stacjonarnej i zaocznej).                                       

Więcej  informacji o LO  w  zakładce:  LICEUM
                           

Szkoła Policealna dla Dorosłych:

kształcąca w następujących zawodach:

 • technik administracji
 • technik BHP
 • technik usług kosmetycznych
 • technik rachunkowości
 • florysta

Szkoła Policealna dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela)

Więcej  informacji o szkołach policealnych w zakładce:  POLICEALNE
         

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

w  następujących  kwalifikacjach  (zawodach):

 • florysta
 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • kelner
 • sprzedawca
 • technik ekonomista
 • technik administracji 
 • technik rachunkowości 

KKZ funkcjonują w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela)
Więcej  informacji o szkołach policealnych w zakładce:  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  
 

Tylko w NASZEJ SZKOLE masz możliwość równoczesnego kształcenia  w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  i zdobywania zawodu na  KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH


O naszej placówce:

 • Jesteśmy najstarszą, bezpłatną, państwową Szkołą dla Dorosłych w Stalowej Woli,
 • Uczą u nas nauczyciele z pasją i wielkim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych,
 • Uczymy jak odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy,
 • Stwarzamy możliwość kształcenia w zawodach  z perspektywą podjęcia pracy,
 • Uzyskujemy wysoką zdawalność egzaminów zewnętrznych

Więcej informacji można uzyskać na stronie szkoły www.ckustalowawola.pl oraz pod numerem telefonu: (15) 842-95-23.

 Polecamy
Osób Online: 4 / Czas gen. strony: 0.0085
Copyright © 2014 ckustalowawola.pl