Kształcenie ma sens !! Przyjdź do nas !!  

» Sprzątanie Świata - Nie ma śmieci, są surowce!

Data dodania: 2017-10-05 20:42:00

To już tradycja, że społeczność CKUiODiDZ bierze udział w wolontariackiej akcji „Sprzątanie Świata”. Promuje ona nieśmiecenie, prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
    14 września słuchacze pokłonili się Matce Ziemi sprzątając plac szkolny i otaczający go las.  Szybko przekonali się, że propagowanie i podejmowanie ogólnopolskich działań proekologicznych również w środowisku lokalnym jest bardzo ważne. Niestety nadal zbyt dużo puszek, butelek, worków foliowych, opakowań produktów spożywczych można znaleźć w lesie i na poboczach dróg. Zebrana ilość surowców skłoniła słuchaczy do refleksji, że taka akcja powinna trwać cały rok.
    Tegoroczna, 24  już kampania „Sprzątania Świata” ma na celu zmianę postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego. Fundacja Nasza Ziemia przekonuje, że w „rzeczach niepotrzebnych drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez końca - tak jak w przypadku aluminiowej puszki”. Inicjatorka akcji „Sprzątanie Świata – Polska” p. Mira Stanisławska-Meysztowicz apeluje, aby rzeczy niepotrzebne oddawać tym, którzy ich potrzebują lub z sensem i bezpiecznie je wykorzystają, a resztę oddać do segregacji. Warto dbać o czystość środowiska zaczynając od naszego otoczenia.  
    Serdecznie dziękujemy słuchaczom oraz szkolnym koordynatorom akcji:
p. Magdalenie Hanuli i p. Anecie Sikora oraz wychowawcom OHP za działania na rzecz ochrony środowiska.
 Polecamy
Osób Online: 5 / Czas gen. strony: 0.00774
Copyright © 2014 ckustalowawola.pl