Kształcenie ma sens !! Przyjdź do nas !!  

» Zakończył się kurs pedagogiczny dla wykładowców szkoleń bhp i p.poż

Data dodania: 2018-03-09 21:13:00

W dniu 3 marca 2018 r w CKUiODiDZ zakończył się Kurs pedagogiczny dla wykładowców szkoleń bhp i p.poż, realizowany w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji  w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
 W kursie uczestniczyło 10 słuchaczy szkoły policealnej technik bezpieczeństwa  i higieny pracy. Zajęcia były realizowane w okresie 10.01.2018r-03.03.2018r. Kurs obejmował 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.  Celem kursu było nabycie przez słuchaczy kompetencji pedagogicznych do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp oraz opanowania praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia dorosłych. W trakcie kursu słuchacze zapoznali się m.in. z metodami, zasadami i celami nauczania, poruszane były zagadnienia związane  z komunikacją interpersonalną, asertywnością, rozwiazywaniem konfliktów oraz radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Zajęcia prowadzili wieloletni edukatorzy w zakresie kształcenia dorosłych., z firmy szkoleniowej SANNORT Sp. z o.o z siedzibą w Sandomierzu.
 Każdy z uczestników po zakończeniu kursu otrzymał zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r  roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.
Pierwsza edycja kursu cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy, a uzyskane  dodatkowe uprawnienia z pewnością okażą się  niezwykle cenne i zwiększą  szanse naszych absolwentom na rynku pracy.
Kolejna edycja kursu planowana jest jeszcze w tym roku szkolnym.Polecamy
Osób Online: 1 / Czas gen. strony: 0.0065
Copyright © 2014 ckustalowawola.pl