Odbiór zaświadczeń ukończenia KKZ

Zaświadczenia ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodach fryzjer oraz cukiernik można odbierać w sekretariacie począwszy od piątku 29 listopada 2019r.