Technik administracji

TECHNIK ADMINISTRACJI 

Nauka trwa 2 lata w systemie zaocznym

Kwalifikacje w zawodzie: EKA. 01. Obsługa klienta w jednostkach administracji   

TECHNIK ADMINISTRACJI:

 • organizuje i  gromadzi informację
 • organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami
 • sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań
 • kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty
 • zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe
 • przygotowuje projekty umów cywilnoprawnych oraz przechowuje dokumenty

Jako technik administracji znajdziesz zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i administracjach specjalnych;
 • jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych;
 • przedsiębiorstwach;
 • organach organizacji społecznych i zakładach usługowych;

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Nauka trwa 2 lata (4 semestry) i jest BEZPŁATNA
 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia, posiadająca wykształcenie średnie.
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela).
 • Egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, organizowane będą po ukończeniu każdej kwalifikacji w naszej placówce.

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA !!!
Słuchacze zachowują prawo do świadczeń rentowych i innych. 
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNĄ DO ZNIŻEK, ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, MOPS, DO PRACY.