Kształcenie ma sens !! Przyjdź do nas !!  

» Szkoła Podstawowa dla Dorosłych


Prowadzimy nabór na rok szkolny 2017/18 

 

do klasy VII Szkoły Podstawowej dla Dorosłych 

oraz II i III Gimnazjum dla Dorosłych 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH 

Naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych mogą podjąć:

   ► OSOBY PEŁNOLETNIE, które: ukończyły szkołę podstawową lub 6 albo 7 klasę ośmioletniej szkoły podstawowej ,

   ► OSOBY NIEPEŁNOLETNIE, które:

   – najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończą 16 lat,

   – mają ukończone 15 lat i są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły dla młodzieży.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych funkcjonuje w systemie stacjonarnym:

 ⇒  od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.35

Organizacja nauki:

 ⇒ nauka kończy się egzaminem ośmioklasisty

  ⇒ słuchacze promowani są po każdym semestrze

 ⇒ Szkoła Podstawowa dla Dorosłych jest szansą na ukończenie szkoły i jednocześnie zdobycie zawodu poprzez Ochotnicze Hufce Pracy.  

 

GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH - klas II i III 

Naukę w  Gimnazjum dla Dorosłych mogą podjąć:

► OSOBY PEŁNOLETNIE, które: ukończyły szkołę podstawową lub 6 albo 7 klasę szkoły podstawowej starego typu,

► OSOBY NIEPEŁNOLETNIE, które:

– najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończą 16 lat,

 – mają ukończone 15 lat i są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla młodzieży.

Gimnazjum dla Dorosłych funkcjonuje w systemie stacjonarnym:

 ⇒ Klasa druga – od wtorku do czwartku od 9.40 do 14.35

 ⇒ Klasa trzecia – od poniedziałku do środy od 9.40 do 14.35

Organizacja nauki

 ⇒ nauka kończy się egzaminem gimnazjalny

⇒ słuchacze promowani są po każdym semestrze

 ⇒ Gimnazjum dla Dorosłych jest szansą na ukończenie szkoły i jednocześnie zdobycie zawodu poprzez Ochotnicze Hufce Pracy.  

 

 
DLACZEGO  MY  ?
przełamujemy dotychczasową niechęć do obowiązków szkolnych

► zachęcamy do aktywnego udziału w zajęciach

► dobrze przygotowujemy do dalszej nauki


Słuchacz, który ukończył naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych

lub w Gimnazjum dla Dorosłych może:

podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

►równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

► Ukończenie LO i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, pozwala na uzyskanie tytułu technika.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych/Gimnazjum dla Dorosłych,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na semestr wyższy - dokumenty poświadczające ukończenie niższych semestrów,
  • 2 fotografie,
  • kopia aktu urodzenia lub dowodu tożsamości,
  • pisemne potwierdzenie Komendy OHP (w przypadku osób 15-letnich),
  • opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dot. przyjęcia niepełnoletniego ucznia do szkoły dla dorosłych,

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
ul. Hutnicza 12
37-450 Stalowa Wola
tel. 15  842-95-23, faks 15 
844-89-11

CZEKAMY NA CIEBIE


Nie trać czasu! Przyjdź już dziś! Na naukę nigdy nie jest za późno.

WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNĄ DO ZNIŻEK, ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, MOPS, DO PRACY!


Polecamy
Osób Online: 3 / Czas gen. strony: 0.00831
Copyright © 2014 ckustalowawola.pl