Kształcenie ma sens !! Przyjdź do nas !!  

» Terminy rekrutacji szkół dla dorosłych


Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2017/2018 do szkół dla dorosłych
 (gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
szkoły policealnej dla dorosłych)

w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego
w Stalowej Woli:Terminy rekrutacji (I semestr)

         1 od 29 maja 2017r.
do 14 czerwca 2017r.
Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami
2 03.07.2017r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
3

03.07.2017r. - 05.07.2017r.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
4 07.07.2017r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
5 01.08.2017r.–08.08.2017r. Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w przypadku gdy szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami
6 25.08.2017r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
7 25.08.2017r. - 30.08.2017r. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
8 31.08.2017r. godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły – w przypadku przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

 

Terminy rekrutacji (II semestr) - rekrutacja zimowa

         1 od 15 listopada 2017r.
do 29 listopada 2017r.
Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami
2 15.12.2017r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
3 15.12.2017r. - 19.12.2017r. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
4 20.12.2017r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
5 02.01.2018r.–10.01.2018r. Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w przypadku gdy szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami
6 26.01.2018r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
7 26.01.2018r. - 30.01.2018r. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
8 31.01.2018r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły – w przypadku przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

 Polecamy
Osób Online: 3 / Czas gen. strony: 0.01146
Copyright © 2014 ckustalowawola.pl