Kształcenie ma sens !! Przyjdź do nas !!  

» Oferta edukacyjna 2019/20


OFERTA EDUKACYJNA CKUiODiDZ w STALOWEJ WOLI

od 1 września 2019 placówka zmieni nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
 

Rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2019/2020.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisania się do naszej szkoły.
 

Proponujemy naukę :

 • w Szkole Podstawowej dla Dorosłych - klasa VII i VIII
 • w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
 • w  Szkole Policealnej 
 • na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych        

 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 

 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych funkcjonuje w systemie stacjonarnym – zajęcia szkolne odbywają się od poniedziałku do środy lub czwartku od 8.30 do 14.35.
 • Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem ośmioklasisty. Słuchacze promowani są po każdym semestrze.
 • Słuchacz, który ukończył naukę w szkole podstawowej dla dorosłych może:

         -  podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

         -  równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


                    Więcej  informacji o szkole podstawowej i gimnazjum  w  zakładce:  SZKOŁA PODSTAWOWA 

                  

Liceum  Ogólnokształcące Dla Dorosłych (OSTATNI ROK 3-letnie !!!)

 

 • forma stacjonarna (zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu)

 • formie zaoczna (zajęcia odbywają się co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela)

Absolwentom zasadniczych szkół zawodowych oferujemy naukę w systemie 2-letnim od klasy drugiej (w formie stacjonarnej i zaocznej).

                                         Więcej  informacji o LO  w  zakładce:  LICEUM

                           

Szkoła Policealna

w następujących zawodach:

 • technik administracji
 • technik BHP
 • technik usług kosmetycznych
 • florysta

•    Szkoła Policealna  funkcjonuje w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela)

        Więcej  informacji o szkołach policealnych w zakładce:  POLICEALNE

         

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
 

w  następujących  kwalifikacjach ( zawodach ):

 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • technik rachunkowości
 • sprzedawca
 • technik ekonomista
 • technik administracji 
 • florysta


•    KKZ funkcjonują w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela)

Więcej  informacji o szkołach policealnych w zakładce:  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 

 

Tylko w NASZEJ SZKOLE masz możliwość równoczesnego kształcenia  w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  i zdobywania zawodu na  KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH


O naszej placówce:

 • Jesteśmy najstarszą, bezpłatną, państwową Szkołą dla Dorosłych w Stalowej Woli,

 • Uczą u nas nauczyciele z pasją i wielkim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych,

 • Uczymy jak odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy,

 • Kształcimy w profesjonalnie wyposażonych pracowniach zapewniając rzeczywiste nabycie umiejetności,

 • Uzyskujemy wysoką zdawalność egzaminów maturalnych oraz  egzaminów zawodowych.Polecamy
Osób Online: 3 / Czas gen. strony: 0.006
Copyright © 2014 ckustalowawola.pl