Kształcenie ma sens !! Przyjdź do nas !!  

» OHP


Komenda Hufca HP 9-1

Komendant Hufca - Ewa Bajda-Szczygieł

Kadra wychowawcza

Beata Froń – st. wychowawca – socjolog, socjoterapeuta

- wychowawca - pedagog

 

Godziny pracy kadry HP 9-17

 

Od poniedziałku do piątku – 7.00 – 15.00

 

Adres siedziby Komendy Hufca

Hufiec Pracy HP 9-17

ul. Hutnicza 12

37-450 Stalowa Wola

Kontakt telefoniczny: 15-844-30-13 lub 502-031-985

 

Informacje dotyczące form kształcenia w ramach HP 9-17:

Ochotnicze Hufce Pracy jako państwowa jednostka organizacyjna wykonuje zadania państwa w zakresie kształcenia, zatrudniania i wychowania młodzieży. Hufiec Pracy (HP) jest podstawową jednostką organizacyjną OHP, nadzorowaną przez Wojewódzkiego Komendanta OHP, podporządkowaną Wojewódzkiej Komendzie OHP, przeznaczoną przede wszystkim dla młodzieży potrzebującej instytucjonalnego wsparcia.

Hufiec Pracy HP 9-17 w Stalowej Woli nadzorowany jest przez Wojewódzkiego Komendanta OHP i podporządkowany Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP. Swoją ofertę kieruje do uczniów z problemami w nauce, do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pragnących uzupełnić wykształcenie i zdobyć kwalifikacje zawodowe, które ułatwią im start w dorosłe i odpowiedzialne życie. Do Hufca Pracy w Stalowej Woli rekrutujemy młodzież do trzech form kształcenia.

Gimnazjum dla Dorosłych

W przypadku uczestników OHP przyjmowane są osoby, które w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat, mają opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokują ukończenia gimnazjum dla młodzieży. Uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych obok kształcenia ogólnego realizują przyuczenie do wykonywania określonej pracy w wybranym zawodzie , które kończy się egzaminem sprawdzającym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Hufiec Pracy pośredniczy w zapewnieniu praktyki zawodowej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do ZSZ, ale pragnących zdobywać doświadczenie zawodowe bezpośrednio w zakładach pracy.

Rzemieślnicza Nauka Zawodu

Jest to pozaszkolna forma kształcenia . Przyjmowana jest młodzież z ukończonym gimnazjum do 18 roku życia.  Uczniowie zdają egzaminy końcowe i uzyskują tytuł czeladnika.

Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do HP:

- Podanie (druk do wypełnienia w HP

- Fotografia

- Kwestionariusz osobowy

- Ostatnie świadectwo szkolne

- Zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych – druk do wypełnienia w HP

- Opinia od pedagoga szkolnego

- Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku uczestników do gimnazjum)

- skrócony akt urodzenia

Wykaz zawodów w jakich może kształcić się uczeń :

Mechanik pojazdów samochodowych,

Ślusarz,

Kucharz,

Cukiernik,

Piekarz,

Fryzjer

Uwaga:

Uczniowie za praktykę otrzymują co miesiąc wynagrodzenie.

ZAPRASZAMY

 

 Polecamy
Osób Online: 2 / Czas gen. strony: 0.00973
Copyright © 2014 ckustalowawola.pl