Kształcenie ma sens !! Przyjdź do nas !!  

» Dokumenty rekrutacyjne


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

·         Świadectwo ukończenia szkoły (8-letnia SP, gimnazjum, ZSZ, inna) 

·         2 fotografie

·         Opcjonalnie dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie   o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)

SZKOŁA POLICEALNA

·         Świadectwo ukończenia szkoły średniej

·         Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie

·         2 fotografie

·         Opcjonalnie dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

·         Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie

·         Oświadczenie o nieposiadaniu lub posiadaniu kwalifikacji zawodowych

·         Świadectwo ukończenia szkoły (8-letnia SP, gimnazjum, ZSZ, szkoła średnia)

·         Dokument tożsamości (do wglądu) 

·         Opcjonalnie dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH – dla kandydatów pełnoletnich

·         Świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo promocyjne   

·         2 fotografie

·         Opcjonalnie dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie   o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH – dla kandydatów niepełnoletnich

·         Świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo promocyjne

·         2 fotografie

·         Dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)

 

 Polecamy
Osób Online: 3 / Czas gen. strony: 0.00964
Copyright © 2014 ckustalowawola.pl