Kształcenie ma sens !! Przyjdź do nas !!  

» "Powiat stalowowolski stawia na zawodowców"


www.dreamsart.pl


Powiat Stalowowolski od 01.09.2016 do 31.10.2019 realizuje projekt pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.  

 

Wartość projektu ogółem wynosi 5 612 042,48 złotych.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na obszarze Gminy Stalowa Wola poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkół kształcenia zawodowego i współpracę z pracodawcami.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele następujących szkół: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania  i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

 

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w której znajduje się Biuro Projektu tel. 158427843 wew.60

 

Dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przewidziano realizację następujących zadań:

  • Płatne staże: Szkoła policealna: 60 osób
  • Studia podyplomowe, szkolenia dla nauczycieli: 11 osób
  • Kursy, szkolenia i zajęcia specjalistyczne dla słuchaczy/słuchaczek:

- Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

- Kurs pedagogiczny dla wykładowców szkoleń bhp i p.poż

- Kurs kadry i płace z programem Płatnik

- Kurs praktyczne wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL w księgowości

- Kurs przedłużanie i zagęszczanie rzęs

- Kurs wizażu

- Kurs stylizacji paznokci

- Kurs kreatywne wiązanki ślubne

- Kurs nowoczesne techniki tworzenia bukietów

- Kurs florystyka funeralna

  • Wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego, pracowni doradztwa zawodowego:

- pracownia dla zawodu Florysta

- pracownia dla zawodu Technik usług kosmetycznych

- pracownia dla zawodu Technik BHP

- pracownia dla zawodu Technik rachunkowości

  • Popularyzacja kształcenia zawodowego : W ramach zadania przewidziane jest wydanie folderu prezentującego nauczane zawody.

 

fe1podkarp1Polecamy
Osób Online: 7 / Czas gen. strony: 0.00742
Copyright © 2014 ckustalowawola.pl