Poprawianie egzaminu zawodowego

Osoby, które nie zdały Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacji w Zawodzie w sesji styczeń –luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Deklarację należy złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres email szkoły (wzór deklaracji do pobrania deklaracja_szkoła).