Słuchacze klasy 2BHP mogą odbierać świadectwa ukończenia szkoły w sekretariacie CKZiU od piątku 29 stycznia. Zapraszamy