Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Zgodnie z komunikatem OKE w Krakowie informujemy, że w związku ze szczególną sytuacją i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zmianie ulega termin przekazania świadectw i dyplomów.

Zdający otrzymają wyniki w formie sms-a poprzez wysyłkę z systemu egzaminacyjnego SIOEPKZ.

Jeżeli będzie to możliwe, dokumenty zostaną dostarczone między 26 a 31 marca 2020 r. Dokładne daty i sposób przekazania zostaną podane w terminie późniejszym.

Zmianie ulega również termin złożenia deklaracji dla osób, które nie zdały egzaminu i chcą przystąpić do niego w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. Deklaracje mogą składać do 31 marca.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej lub strony OKE w Krakowie, na której będą ukazywać się kolejne komunikaty.