Zgłoszenia do egzaminu zawodowego

Poniżej informacja dotycząca zgłoszeń do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

ZGŁOSZENIA DO EGZAMINU