Informujemy, iż od 19.04.2021 zajęcia nadal będą realizowane zdalnie. Wyjątkiem są zajęcia praktyczne dla słuchaczy przystępujących do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2021 (szczegóły dot. organizacji tych zajęć podano w planach dla poszczególnych oddziałów)