W CKZiU obowiązuje BEZWZGLĘDNY NAKAZ NOSZENIA MASECZEK OCHRONNYCH.

Na teren szkoły nie będą wpuszczane osoby bez założonej maseczki.