Sprzedawca

Zawód: SPRZEDAWCA – Kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Cykl kształcenia: 1,5 roku – 3 semestry (FORMA ZAOCZNA – CO 2 TYDZIEŃ: PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA)

Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia, o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe).

Absolwent kursu w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Słuchacz  po potwierdzeniu  kwalifikacji HAN.01. może uzyskać tytuł Sprzedawca pod warunkiem, że ma ukończone minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Możesz kontynuować naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym na kwalifikacji Prowadzenie działalności handlowej.

Jako sprzedawca znajdziesz zatrudnienie w:

  • sklepach
  • centrach handlowych
  • hurtowniach

Tytuł technika uzyskasz:
po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Technik handlowiec  (tj. egzamin z kwalifikacji AU.20. prowadzenie sprzedaży  i  AU.25. prowadzenie działalności handlowej) oraz posiadając wykształcenie średnie, czyli ukończone Liceum Ogólnokształcące lub Technikum.

Kurs  trwa 3 semestry i jest bezpłatny. ZAPRASZAMY! 

Słuchacze zachowują prawo do świadczeń rentowych i innych.

WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNĄ DO ZNIŻEK, ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, MOPS, DO PRACY.