Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  oraz pierwsze zajęcia
w dniu 3 września, o godz. 8:00 odbędą się dla:

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
– klasa 3LZ1
– klasa 3LZ2

 Szkoła Policealna Nr 3: 
– technik bhp – klasa 2BHP
– technik usług kosmetycznych – klasa 2S

 Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 3:
– klasa 2B

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:
– prowadzenie rachunkowości (EKA.07): klasa 2TR.7
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (EKA.05)– klasa 2TR.5: 
– fryzjer– klasa 2F
– kucharz– klasa 2K

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  oraz pierwsze zajęcia
w dniu 10 września, o godz. 8:00 odbędą się dla:

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
– klasa 1LZ, sala 101
– klasa 2LZ1, sala 15
– klasa 2LZ2, sala 15

 Szkoła Policealna Nr 3: 
– technik bhp – klasa 1BHP, sala 11
– technik usług kosmetycznych – klasa1S, sala 100

 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:
– florysta– klasa 1FL,  pracownia florystyczna 
– prowadzenie rachunkowości (EKA.07): klasa1TR7,  sala 108
– fryzjer– klasa 1F, sala 102
– technik żywienia i usług gastronomicznych – klasa 2TŹ: 
– technik usług fryzjerskich – klasa 2TF

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  oraz pierwsze zajęcia
w dniu 17 września, o godz. 8:00 odbędą się dla:

 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:
– kucharz – klasa 1K
– technik technologii żywności – klasa 2TT

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  oraz pierwsze zajęcia
w dniu 22 października, o godz. 8:00 odbędą się dla:

 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:
– prowadzenie spraw kadrowo-płacowych – klasa 1TR

 

Szczegółowe plany zajęć są dostępne na stronie internetowej w zakładce dla słuchacza/ plan lekcji. Prosimy o śledzenie strony www.