Informujemy, że w zakładce “Dla Słuchacza” znajdują się harmonogramy zajęć na 1 zjazd dla klas LO, Szkoły Policealnej i KKZ. Prosimy o bieżące sprawdzanie informacji publikowanych w tej zakładce.