Podanie wyników egzaminu zawodowego z sesji zimowej 2022 – 31 marca 2022 (wyniki są dostępne w sekretariacie szkoły lub zdający może je sprawdzić samodzielnie w portalu zdającego EPKZ).

Wydawanie dyplomów, certyfikatów kwalifikacji zawodowej – od dnia 7 kwietnia 2022 od godz. 12.00

Składanie deklaracji na sesję lato 2022 (termin tylko dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji zimowej `22) – do dnia 7 kwietnia 2022.