ZJAZD VIII Z DNIA 14, 15. 05. 2022r. – KLASY 1TT – TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI –  SPC.07 PRZENIESIONY NA 11, 12. 06. 2022r.