Branżowa Szkoła II Stopnia

W CKZiU obowiązuje BEZWZGLĘDNY NAKAZ NOSZENIA MASECZEK.
Na teren szkoły nie będą wpuszczane osoby bez założonej maseczki.

UWAGA!!!

NAJBLIŻSZY ZJAZD DLA GRUPY TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI (29 I 30 STYCZNIA) ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ZDALNEJ. PROSIMY SŁUCHACZY O SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI LOGOWANIA SIĘ NA SWOJE SZKOLNE KONTA I EWENTUALNY KONTAKT ZE SZKOŁĄ W CELU UZYSKANIA POMOCY W TEJ KWESTII. 

PROSIMY RÓWNIEŻ NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ PONIŻSZY PLAN ZAJĘĆ

klasa 1B

Wejścia-do-budynku-na-zajęcia

Procedury-bezpieczeństwa-na-terenie-CKZiU-w-okresie-pandemii-COVID-19-1

KKZ_FRYZJER 1TF_zjazd 1 – 8 i 9 .01.2022 – zajęcia w zawodzie technik usług fryzjerskich

KKZ_1TT-zjazd 1- 29 i 30.01.2022- ZDALNE – zajęcia w zawodzie technik technologii żywności