Komunikaty

Ubezpieczenie NNW – rok szkolny 2022/2023

Informujemy, iż w CKZiU jest możliwość skorzystania z ubezpieczenia NNW. Składka na rok szkolny 2022/2023 wynosi 39 zł. Ubezpieczyciel: InterRisk. Jest to ubezpieczenie dobrowolne.  Wpłat na ubezpieczenie można dokonywać w sekretariacie szkoły do dnia 30 września. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  oraz pierwsze zajęcia w dniu 3 września, o godz. 8:00 odbędą się dla: IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - klasa 3LZ1 - klasa 3LZ2  Szkoła Policealna Nr 3:  - technik bhp – klasa 2BHP - technik usług kosmetycznych – klasa 2S  Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 3: - klasa 2B Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: - prowadzenie rachunkowości (EKA.07): klasa 2TR.7 - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (EKA.05)– klasa 2TR.5:  - fryzjer– klasa 2F - kucharz– klasa 2K   Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  oraz pierwsze zajęcia w dniu 10 września, o godz. 8:00 odbędą się dla: IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: - klasa 1LZ, sala 101 - klasa 2LZ1, sala 15 - klasa 2LZ2, sala 15  Szkoła Policealna Nr 3:  - technik bhp – klasa 1BHP, sala 11 - technik usług kosmetycznych – klasa1S, sala 100  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: - florysta– klasa 1FL,  pracownia florystyczna  - prowadzenie rachunkowości (EKA.07): klasa1TR7,  sala 108 - fryzjer– klasa 1F, sala 102 - technik żywienia i usług gastronomicznych – klasa 2TŹ:  - technik usług fryzjerskich - klasa 2TF   Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  oraz pierwsze zajęcia w dniu 17 września, o godz. 8:00 odbędą się dla:  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: - kucharz - klasa 1K - technik technologii żywności - klasa 2TT   Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023  oraz pierwsze zajęcia w dniu 22 października, o godz. 8:00 odbędą się dla:  Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: - prowadzenie spraw kadrowo-płacowych - klasa 1TR   Szczegółowe plany zajęć są dostępne na stronie internetowej w zakładce dla słuchacza/ plan lekcji. Prosimy o śledzenie strony www.

Wyniki egzaminu zawodowego – dostępne od 31 sierpnia 2022

Informujemy, iż dyplomy potwierdzające zdanie egzaminu zawodowego będą wydawane począwszy od 7 września 2022 od. godz. 12.00. Zdający, którzy składając deklarację egzaminacyjną podali swój adres e-mail otrzymali z systemu SIOEPKZ wiadomość umożliwiającą sprawdzenie wyniku egzaminu poprzez logowanie się do systemu zdającego. Jeżeli adres e-mail nie został podany sprawdzić wynik będzie można w szkole. Przypominamy  jednocześnie, iż osoby które nie zdały egzaminu i chcą zdawać egzamin poprawkowy w sesji styczeń-luty 2023 mogą złożyć deklarację w terminie do 15 września 2022r.

Wydawanie świadectw dojrzałości

Informujemy, że świadectwa dojrzałości oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego  można odbierać od wtorku 5 lipca 2022r. (w godz. 8.30-14.00). Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 8.30. Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło. Można również zalogować się Profilem Zaufanym. Osoba, która nie zdała egzaminu maturalnego tylko z jednego obowiązkowego przedmiotu pisemnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu - pod warunkiem złożenia do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Nieprzekraczalny termin złożenia tego oświadczenia upływa w dniu 12 lipca 2022r. 

SESJA W TERMINIE DODATKOWYM – SIERPIEŃ 2022

SESJA W DODATKOWYM TERMINIE.   25.08.2022r. – czwartek Liceum Ogólnokształcące Przedmiot klasa godzina sala J. polski 1LZ 8.00, 10.00 u 106 Matematyka 1LZ 9.00, 11.00 u 11 Historia 1LZ 11.00 110 Wos 1LZ 11.00 110   Przedmiot klasa godzina sala J. polski 2LZ2 8.00, 10.00 u 106 Matematyka 2LZ2 9.00, 11.00 u 101 Historia 2LZ2 11.00 110   Przedmiot klasa godzina sala J. polski 3LZ1 8.00, 10.00 u 106 Matematyka 3LZ1 9.00, 11.00 u 101 Historia 3LZ1 11.00 110   Szkoła Policealna Przedmiot klasa godzina sala Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 1BHP 8.00 11 Podstawy  bhp 1BHP 9.00 11 Ocenianie ryzyka zawodowego 1BHP 10.00 11 Szkolenia usługi w zakresie bhp 1BHP 11.00 11   26.08.2022r. - piątek Liceum Ogólnokształcące Przedmiot klasa godzina sala Biologia 1LZ 8.00 106 Geografia 1LZ 10.00 110 Chemia 1LZ 11.00 107 Podstawy przedsiębiorczości 1LZ 11.00 11 Fizyka i informatyka 1LZ 11.15 Prac komputerowa J. angielski 1LZ 9.00, 11.00 u 103   Przedmiot klasa godzina sala Biologia 2LZ2 8.00 106 Geografia 2LZ2 10.00 109 Chemia 2LZ2 10.30 107 Fizyka 2LZ2 10.45 Prac komputerowa J. angielski 2LZ2 9.00, 11.00 u 102   Przedmiot klasa godzina sala J. angielski 3LZ1 9.00, 11.00 u 102   Szkoła Policealna Przedmiot klasa godzina sala Ergonomia w środowisku pracy 1BHP 8.00 11 Zagrożenia w środowisku pracy 1BHP 9.00 11 Przepisy prawne oraz wymagania bhp 1BHP 10.30 11 Podstawy przedsiębiorczości 1BHP 11.00 11 J. angielski zawodowy 1BHP 10.30 103   Przedmiot klasa godzina sala Chemia kosmetyczna 1S 10.30 107 Organizacja pracy w salonie kosmetycznym 1S 10.30 106   SESJA POPRAWKOWA – 29, 30.08.2022 – GODZINA 9.00  

Nauka zdalna w G suite – instrukcja

Drodzy Słuchacze zapraszamy do zapoznania się z krótką instrukcją o tym jak zacząć pracę w G Suite. Życzymy powodzenia 😊Do zobaczenia na G Suite.💻📱🖥 https://youtu.be/mvpwPFISFKg

Terminy składania deklaracji na egzamin zawodowy i egzamin maturalny

Termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji zimowej upływa w dniu 15 września 2021r. Termin składania deklaracji na egzamin maturalny upływa 30 września 2021r. 

Komunikat dot. legitymacji szkolnych

Nowo przyjęci słuchacze SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH, którzy chcą otrzymać legitymację szkolną mogą zapisywać się na listę osób chętnych na legitymacje. Listy te będą udostępniane przez opiekunów klas podczas pierwszego zjazdu. Osoby, które potrzebują legitymacji wcześniej (przed zjazdem) mogą na bieżąco zgłaszać do sekretariatu chęć otrzymania legitymacji.   

Terminy zjazdów na I semestr

W zakładce "Dla Słuchacza": https://ckustalowawola.pl/dla-sluchacza/terminy-zjazdow/  znajdują się terminy zjazdów na I semestr r.szk.2021/2022 dla wszystkich oddziałów szkół dla dorosłych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych.  W zakładce "Dla Słuchacza" → "Plan lekcji" znajdują się harmonogramy zajęć dla poszczególnych oddziałów. Szczegółowe harmonogramy zajęć będą publikowane na stronie sukcesywnie przed każdym zjazdem. 

Wyniki egzaminu zawodowego

Informujemy, iż dyplomy potwierdzające zdanie egzaminu zawodowego będą wydawane począwszy od 8 września 2021. Zdający, którzy składając deklarację egzaminacyjną podali swój adres e-mail otrzymali z systemu SIOEPKZ wiadomość umożliwiającą sprawdzenie wyniku egzaminu poprzez logowanie się do systemu zdającego. Jeżeli adres e-mail nie został podany sprawdzić wynik będzie można w szkole. Przypominamy  jednocześnie, iż osoby które nie zdały egzaminu i chcą zdawać egzamin poprawkowy w sesji styczeń-luty 2022 mogą złożyć deklarację w terminie do 15 września 2021r.

Listy osób przyjętych do klas pierwszych szkół dla dorosłych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe

W siedzibie szkoły znajdują się listy osób przyjętych do klas pierwszych szkół wchodzących w skład CKZiU oraz osób przyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe.  Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego i pierwszych zajęciach dla poszczególnych oddziałów znajduje się na stronie www. 

Komunikat dotyczący postępowania rekrutacyjnego do szkół na rok szk. 2021/2022

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO_komunikat_20.08.2021

Aktualności

Skip to content