Komunikaty

Wydawanie świadectw dojrzałości

Informujemy, że świadectwa dojrzałości oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego  można odbierać od wtorku 5 lipca 2022r. (w godz. 8.30-14.00). Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godziny 8.30. Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło. Można również zalogować się Profilem Zaufanym. Osoba, która nie zdała egzaminu maturalnego tylko z jednego obowiązkowego przedmiotu pisemnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu - pod warunkiem złożenia do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Nieprzekraczalny termin złożenia tego oświadczenia upływa w dniu 12 lipca 2022r. 

SESJA W TERMINIE DODATKOWYM – SIERPIEŃ 2022

SESJA W DODATKOWYM TERMINIE.   25.08.2022r. – czwartek Liceum Ogólnokształcące Przedmiot klasa godzina sala J. polski 1LZ 8.00, 10.00 u 106 Matematyka 1LZ 9.00, 11.00 u 11 Historia 1LZ 11.00 110 Wos 1LZ 11.00 110   Przedmiot klasa godzina sala J. polski 2LZ2 8.00, 10.00 u 106 Matematyka 2LZ2 9.00, 11.00 u 101 Historia 2LZ2 11.00 110   Przedmiot klasa godzina sala J. polski 3LZ1 8.00, 10.00 u 106 Matematyka 3LZ1 9.00, 11.00 u 101 Historia 3LZ1 11.00 110   Szkoła Policealna Przedmiot klasa godzina sala Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 1BHP 8.00 11 Podstawy  bhp 1BHP 9.00 11 Ocenianie ryzyka zawodowego 1BHP 10.00 11 Szkolenia usługi w zakresie bhp 1BHP 11.00 11   26.08.2022r. - piątek Liceum Ogólnokształcące Przedmiot klasa godzina sala Biologia 1LZ 8.00 106 Geografia 1LZ 10.00 110 Chemia 1LZ 11.00 107 Podstawy przedsiębiorczości 1LZ 11.00 11 Fizyka i informatyka 1LZ 11.15 Prac komputerowa J. angielski 1LZ 9.00, 11.00 u 103   Przedmiot klasa godzina sala Biologia 2LZ2 8.00 106 Geografia 2LZ2 10.00 109 Chemia 2LZ2 10.30 107 Fizyka 2LZ2 10.45 Prac komputerowa J. angielski 2LZ2 9.00, 11.00 u 102   Przedmiot klasa godzina sala J. angielski 3LZ1 9.00, 11.00 u 102   Szkoła Policealna Przedmiot klasa godzina sala Ergonomia w środowisku pracy 1BHP 8.00 11 Zagrożenia w środowisku pracy 1BHP 9.00 11 Przepisy prawne oraz wymagania bhp 1BHP 10.30 11 Podstawy przedsiębiorczości 1BHP 11.00 11 J. angielski zawodowy 1BHP 10.30 103   Przedmiot klasa godzina sala Chemia kosmetyczna 1S 10.30 107 Organizacja pracy w salonie kosmetycznym 1S 10.30 106   SESJA POPRAWKOWA – 29, 30.08.2022 – GODZINA 9.00  

ZAJĘCIA DLA KLASY 1K – 27.05.2022 – piątek

Klasa 1K przed zaplanowanym zjazdem X (28 i 29 maja) ma zaplanowane zajęcia dodatkowo w dniu 27.05.2022

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI ZJAZD VIII – ZMIANA TERMINU

ZJAZD VIII Z DNIA 14, 15. 05. 2022r. - KLASY 1TT – TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI -  SPC.07 PRZENIESIONY NA 11, 12. 06. 2022r.  

Informacja o zakończeniu roku szkolnego klas 3 LZ

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 klas 3 LZ odbędzie się 29 kwietnia 2022r. tj. piątek o godz. 16:00 w sali nr 15.

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SŁUCHACZY PRZYSTEPUJĄCYCH DO MATURY

Zajęcia dla słuchaczy przystępujących do matury z języka angielskiego odbędą się w piątek – 22.04.2022r.- w godzinach od 16.00 do 18.20 (3 godz). Zajęcia odbędą się w sali 103.

Zajęcia dodatkowe dla maturzystów – matematyka

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla maturzystów z P. M. Stadnik odbędą się w dniu 23.04.2022 o godz. 14.00

Wyniki egzaminu zawodowego – sesja zima 2022

Podanie wyników egzaminu zawodowego z sesji zimowej 2022 - 31 marca 2022 (wyniki są dostępne w sekretariacie szkoły lub zdający może je sprawdzić samodzielnie w portalu zdającego EPKZ). Wydawanie dyplomów, certyfikatów kwalifikacji zawodowej - od dnia 7 kwietnia 2022 od godz. 12.00 Składanie deklaracji na sesję lato 2022 (termin tylko dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji zimowej `22) - do dnia 7 kwietnia 2022. 

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SŁUCHACZY PRZYSTEPUJĄCYCH DO MATURY

Zajęcia dla słuchaczy przystępujących do matury z języka angielskiego odbędą się w piątek – 25.03 i 01.04 2022r.- w godzinach od 16.00 do 18.20 (3 godz.) Zajęcia odbędą się w sali 103.

NAUKA ZDALNA

W związku z przejściem od 27.01.2022 na tryb nauki zdalnej prosimy: sprawdzić logowanie na swoje szkolne konta w przypadku problemów z zalogowaniem- skontaktować się z sekretariatem szkoły sprawdzać na bieżąco plan zajęć  Uwaga! Wszystkie zajęcia teoretyczne odbywać się będą zdalnie, zajęcia praktyczne - stacjonarnie (będzie to zaznaczone w planach zajęć)

Nauka zdalna w G suite – instrukcja

Drodzy Słuchacze zapraszamy do zapoznania się z krótką instrukcją o tym jak zacząć pracę w G Suite. Życzymy powodzenia 😊Do zobaczenia na G Suite.💻📱🖥 https://youtu.be/mvpwPFISFKg

NAKAZ STOSOWANIA MASECZKI OCHRONNEJ

W CKZiU obowiązuje BEZWZGLĘDNY NAKAZ NOSZENIA MASECZEK OCHRONNYCH. Na teren szkoły nie będą wpuszczane osoby bez założonej maseczki.

Aktualności

Skip to content