Biblioteka

Godziny pracy:

Poniedziałek nieczynne
Wtorek 8:00-13:00
Środa      nieczynne
Czwartek nieczynne
Piątek 13:00-18:00

Sobota lub niedziela
(dzień będzie podawany z wyprzedzeniem i ustalany zgodnie z potrzebami słuchaczy szkół zaocznych)

8:00 – 13:00

Godziny pracy biblioteki dla potrzeb szkół zaocznych będą podawane na bieżąco.
Nauczyciel bibliotekarz: mgr Małgorzata Zaręba.