Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Słuchaczem LO dla Dorosłych może zostać również osoba, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

Formy kształcenia:

  • zaoczna – zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę w godz. 8.00 do 16.00,  zgodnie z harmonogramem zjazdów, przeciętnie 2 razy w miesiącu

Podbudowa i okres kształcenia:

  • warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia
  • absolwenci branżowej szkoły I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych przyjmowani są od razu na trzeci semestr
  • nauka trwa 4 lata (8 semestrów), dla absolwentów ZSZ i Branżowej szkoły I stopnia 3 lata (6 semestrów).

Nasze liceum  to idealne rozwiązanie dla osób pracujących chcących zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując przy tym z kariery zawodowej oraz codziennych zajęć.

Zapisując się do LO, zapisz się na  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – średnie wykształcenie i zawód w tym samym czasie.

Ukończenie LO i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych pozwala na uzyskanie tytułu technika.

PRZERWAŁEŚ NAUKĘ? Żaden problem!

Możliwość kontynuacji nauki od dowolnego  semestru  dla osób, które uzyskały zaliczenia z wcześniejszych semestrów i przerwały naukę. Po szczegółowe informacje zapraszamy do sekretariatu szkoły. Więcej informacji pod numerem telefonu: 15 842 95 23

CZEKAMY NA CIEBIE

Nie trać czasu! Przyjdź już dziś! Na naukę nigdy nie jest za późno.

WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNĄ DO ZNIŻEK, ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, MOPS, DO PRACY!