Wyniki rekrutacji

Listy osób przyjętych do klas pierwszych szkół dla dorosłych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe

W siedzibie szkoły znajdują się listy osób przyjętych do klas pierwszych szkół wchodzących w skład CKZiU oraz osób przyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

Rozpoczęcie roku dla klas pierwszych szkół dla dorosłych odbędzie się 10 września o godz. 8:00. Pierwsze zajęcia odbędą się 10-11.09.2022r. (zjazd I) według planów zajęć, które zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły.