Wyniki rekrutacji

W siedzibie szkoły umieszczone zostały listy osób przyjętych do klas pierwszych szkół wchodzących w skład CKZiU oraz osób przyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe.