Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone na drzwiach głównego wejścia do szkoły w dniu 2.08.2024r.