Wyniki rekrutacji

Listy osób przyjętych do klas pierwszych szkół dla dorosłych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe

W siedzibie szkoły znajdują się listy osób przyjętych do klas pierwszych szkół wchodzących w skład CKZiU oraz osób przyjętych na kwalifikacyjne kursy zawodowe.