OHP

Komenda Hufca HP 9-1
Komendant Hufca – Ewa Bajda-Szczygieł

Kadra wychowawcza
Beata Froń – st. wychowawca – socjolog, socjoterapeuta
– wychowawca – pedagog

Godziny pracy kadry HP 9-17
od poniedziałek do piątku – 7.00 – 15.00

Adres siedziby Komendy Hufca
Hufiec Pracy HP 9-17
ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola

Kontakt telefoniczny: 15-844-30-13 lub 502-031-985

Informacje dotyczące form kształcenia w ramach HP 9-17:

Ochotnicze Hufce Pracy jako państwowa jednostka organizacyjna wykonuje zadania państwa w zakresie kształcenia, zatrudniania i wychowania młodzieży. Hufiec Pracy (HP) jest podstawową jednostką organizacyjną OHP, nadzorowaną przez Wojewódzkiego Komendanta OHP, podporządkowaną Wojewódzkiej Komendzie OHP, przeznaczoną przede wszystkim dla młodzieży potrzebującej instytucjonalnego wsparcia.

Hufiec Pracy HP 9-17 w Stalowej Woli nadzorowany jest przez Wojewódzkiego Komendanta OHP i podporządkowany Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP. Swoją ofertę kieruje do uczniów z problemami w nauce, do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pragnących uzupełnić wykształcenie i zdobyć kwalifikacje zawodowe, które ułatwią im start w dorosłe i odpowiedzialne życie. Do Hufca Pracy w Stalowej Woli rekrutujemy młodzież do trzech form kształcenia.

Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do HP:

 • Podanie (druk do wypełnienia w HP)
 • Fotografia
 • Kwestionariusz osobowy
 • Ostatnie świadectwo szkolne
 • Zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych (druk do wypełnienia w HP)
 • Opinia od pedagoga szkolnego
 • Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku uczestników do szkoły podstawowej dla dorosłych)
 • skrócony akt urodzenia

Wykaz zawodów w jakich może kształcić się uczeń:

 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Ślusarz,
 • Kucharz,
 • Cukiernik,
 • Piekarz,
 • Fryzjer

Uwaga: uczniowie za praktykę otrzymują co miesiąc wynagrodzenie.

ZAPRASZAMY