Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych mogą podjąć:

 • OSOBY PEŁNOLETNIE, które:
  • ukończyły szkołę podstawową lub 6 albo 7 klasę ośmioletniej szkoły podstawowej,
 • OSOBY NIEPEŁNOLETNIE, które:
  • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończą 16 lat,
  • mają ukończone 15 lat i są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły dla młodzieży.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych funkcjonuje w systemie stacjonarnym od poniedziałku do środy od 8.30 do 14.35.

Organizacja nauki:

 • nauka kończy się egzaminem ośmioklasisty
 • słuchacze promowani są po każdym semestrze
 • Szkoła Podstawowa dla Dorosłych jest szansą na ukończenie szkoły i jednocześnie zdobycie zawodu poprzez Ochotnicze Hufce Pracy

DLACZEGO  MY?

 • przełamujemy dotychczasową niechęć do obowiązków szkolnych
 • zachęcamy do aktywnego udziału w zajęciach
 • dobrze przygotowujemy do dalszej nauki

Słuchacz, który ukończył naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych może:

 • podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
 • równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Ukończenie LO i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, pozwala na uzyskanie tytułu technika.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
 • świadectwo ukończenia 6 klasy szkoły podstawowej
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na semestr wyższy – dokumenty poświadczające ukończenie niższych semestrów
 • 2 fotografie 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

ul. Hutnicza 12
37-450 Stalowa Wola
tel. 15  842-95-23, faks 15 844-89-11

CZEKAMY NA CIEBIE
Nie trać czasu! Przyjdź już dziś! Na naukę nigdy nie jest za późno.

WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNĄ DO ZNIŻEK, ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, MOPS, DO PRACY!