Powiat stalowowolski stawia na zawodowców

Powiat Stalowowolski od 01.09.2016 do 31.10.2019 realizuje projekt pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.  

Wartość projektu ogółem wynosi 5 612 042,48 złotych.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na obszarze Gminy Stalowa Wola poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkół kształcenia zawodowego i współpracę z pracodawcami.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele następujących szkół: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania  i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, w której znajduje się Biuro Projektu tel. 158427843 wew.60

Dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przewidziano realizację następujących zadań:

 • Płatne staże: Szkoła policealna: 60 osób
 • Studia podyplomowe, szkolenia dla nauczycieli: 11 osób
 • Kursy, szkolenia i zajęcia specjalistyczne dla słuchaczy/słuchaczek:
  • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Kurs pedagogiczny dla wykładowców szkoleń bhp i p.poż
  • Kurs kadry i płace z programem Płatnik
  • Kurs praktyczne wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL w księgowości
  • Kurs przedłużanie i zagęszczanie rzęs
  • Kurs wizażu
  • Kurs stylizacji paznokci
  • Kurs kreatywne wiązanki ślubne
  • Kurs nowoczesne techniki tworzenia bukietów
  • Kurs florystyka funeralna
 • Wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego, pracowni doradztwa zawodowego:
  • pracownia dla zawodu Florysta
  • pracownia dla zawodu Technik usług kosmetycznych
  • pracownia dla zawodu Technik BHP
  • pracownia dla zawodu Technik rachunkowości
 • Popularyzacja kształcenia zawodowego: w ramach zadania przewidziane jest wydanie folderu prezentującego nauczane zawody.

Rekrutacja do projektu
Realizacja projektu