Dokumenty rekrutacyjne

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wniosek o przyjęcie do szkoły – pobierz
Załącznik do wniosku – pobierz

Wniosek o przyjęcie do szkoły dla kandydatów niepełnoletnich – pobierz
Załącznik do wniosku dla kandydatów niepełnoletnich –  pobierz

Dokumenty rekrutacyjne – kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego wraz z wnioskiem składają następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły (8-letnia SP, gimnazjum, ZSZ, szkoła branżowa I stopnia, inna )
 • 1 fotografia w wersji kolorowej (jak do dokumentów tożsamości tj. dowód osobisty czy paszport)
 • Opcjonalnie dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)

SZKOŁA POLICEALNA

Wniosek o przyjęcie do szkoły – pobierz
Załącznik do wniosku – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne – kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z wnioskiem składają następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub średniej branżowej
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie
 • 1 fotografia w wersji kolorowej (jak do dokumentów tożsamości tj. dowód osobisty czy paszport)
 • Opcjonalnie dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA 

Wniosek o przyjęcie do szkoły – pobierz
Załącznik do wniosku – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne – kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia  wraz z wnioskiem składają następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia 
 • Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia
 • Świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej (dla absolwentów ZSZ, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od r. szk. 2012/2013) – oryginał
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badania lekarskie wydawane w sekretariacie szkoły podczas składania wniosku)
 • 1 fotografia w wersji kolorowej (jak do dokumentów tożsamości tj. dowód osobisty czy paszport)
 • Opcjonalnie dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Wniosek o przyjęcie na kurs – pobierz
Załącznik do wniosku – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne – kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z wnioskiem składają następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania lekarskie wydawane w sekretariacie szkoły podczas składania wniosku)
 • Oświadczenie o nieposiadaniu lub posiadaniu kwalifikacji zawodowych
 • Opcjonalnie dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH 

Wniosek o przyjęcie do szkoły – pobierz
Załącznik do wniosku – pobierz

Wniosek o przyjęcie do szkoły dla kandydatów niepełnoletnich – pobierz
Załącznik do wniosku dla kandydatów niepełnoletnich – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne – kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z wnioskiem składają następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwa promocyjne
 • 1 fotografia w wersji kolorowej (jak do dokumentów tożsamości tj. dowód osobisty czy paszport)
 • Opcjonalnie dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)