Branżowa Szkoła II Stopnia

Prosimy uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych o wypełnienie krótkiej ankiety (8 pytań) do badania zleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pt.: Ewaluacja  wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych.
Link do ankiety: (MEiN) ankieta dla uczestników KKZ (eu-consult.info.pl)

Klasa 2B – semestr IV

ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA CAŁEJ KLASY:

2B_zjazd 1 – 11,12.02.2023

2B_zjazd 2_25,26.02.2023

2B_zjazd 3_11,12.03.2023

2B_zjazd 4- 25,26.03.2023

Egzaminy semestralne, klasa 2B – 22,23.04.2023

 

Informacje dla słuchaczy 2B , przystępujących do egzaminu maturalnego: 

SZKOLNY HARMONOGRAM przeprowadzania egzaminów ustnych – egzamin maturalny r.szk. 2022_2023

Informacja dla zdających egzamin maturalny_maj 2023

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dot. egzaminu maturalnego – w zakładce “Egzaminy zewnętrzne”

Maturzysto!

Jeżeli uzyskałeś świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie/certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze WSZYSTKICH kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i nie chcesz przystąpić do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, który wskazałeś(-łaś) w deklaracji – złóż do 20 kwietnia 2023 r. w sekretariacie szkoły informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego (lub przedmiotów dodatkowych) na poziomie rozszerzonym.

Wraz z informacją należy przedstawić oryginały świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze WSZYSTKICH kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

Certyfikaty z ostatnich egzaminów zawodowych będą wydawane od 6 kwietnia 2023.

 

ZAJĘCIA NA KKZ DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI:

KKZ_2TT-zjazd 1_18,19.02.2023

KKZ_2TT-zjazd 2_4 i 5.03.2023

KKZ_2TT-zjazd 3_18,19.03.2023

KKZ_2TT-zjazd 4_1,2.04.2023

KKZ_2TT-zjazd 5_15,16.04.2023

Egzaminy semestralne zawodowe – 2TT_15,16.04.2023