Terminy rekrutacji na KKZ

  
Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2023/2024 na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe
prowadzone w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli:


I. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe – I semestr:

1.       

od 15.05.2023r.
do 24.08.2023r.

Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do placówki wraz z załącznikami

2.       

25.08.2023r.
do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki

 

II. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe – II semestr:

1.       

od 02.11.2023r.
do 15.12.2023r.

Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do placówki wraz z załącznikami

2.       

18.12.2023r.
do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego  oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do placówki

3.       

do 28.12.2023r.

Składanie przez kandydatów wniosków
w postępowaniu uzupełniającym
w przypadku gdy placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami

4.       

29.12.2023r.
do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego  oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
do placówki