Terminy rekrutacji na KKZ

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2022/2023 na kwalifikacyjne kursy zawodowe
prowadzone w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli:

I. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe – I semestr

1 od 16 maja 2022r.
do 25 sierpnia 2022r.

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie

do placówki wraz z załącznikami

2 26.08.2022r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

    3       26.08.2022r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki

 

II. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe – II semestr – rekrutacja zimowa

1    

od 2 listopada 2022r.
do 16 grudnia 2022r.

 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do placówki wraz z załącznikami

2  

19.12.2022r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki

        3

do 29 grudnia 2022r.

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do placówki w postępowaniu uzupełniającym

4

30.12.2022r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki