Egzaminy zewnętrzne

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego, wydawanie świadectw                    – 5 lipca 2022r.

 

Informacja dla osób, które nie zdały egzaminu maturalnego: 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który NIE ZDAŁ EGZAMINU WYŁĄCZNIE Z JEDNEGO PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO w części pisemnej, pod warunkiem, że:

a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony. 

Dla osób uprawnionych do egzaminu poprawkowego – składanie oświadczeń na termin poprawkowy upływa w dniu 12 lipca 2022r. 

Termin egzaminu poprawkowego – 23 sierpnia 2022r. 

 

 

Informacja dla zdających egzamin maturalny_maj 2022

Informacja o sposobie organizacja i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021_2022

Komunikat o harmonogramie 2022

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021-2022

Terminy dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2021-2022 przystąpią do matury

EM Komunikat o dostosowaniach 2022

EM Komunikat o przyborach 2022

Zmiany w EM w 2021 r.

_______________________________________________________________________

Egzamin zawodowy

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji czerwiec-lipiec 2022 będą ogłoszone w dniu            31 sierpnia 2022r. 

Wydawanie  certyfikatów kwalifikacji zawodowej oraz dyplomów zawodowych –                 od 7 września 2022r. 

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego -rok szkolny 2021_2022 FORMUŁA 2019

Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2021_2022 FORMUŁA 2019

Wytyczne MEiN GIS CKE- zima 2022

Komunikat w sprawie dostosowań 2021_2022 FORMUŁA 2019

Komunikat o pomocach-część praktyczna – sesja czerwiec-lipiec 2022 – formuła 2019

Komunikat o pomocach-część pisemna – sesja czerwiec-lipiec 2022 – formuła 2019

Materiały i przybory pomocnicze_czerwiec_2022 – wykaz