Egzaminy zewnętrzne

Egzamin maturalny

 

EGZAMIN MATURALNY – ROK 2023:

Informacja CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022_2023

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023r.- druk

Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2022-2023

Terminy dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2022-2023 przystąpią do matury

Komunikat o przyborach w 2023 roku

Komunikat o dostosowaniach – rok szkolny 2022_2023

Informacja dla zdających egzamin maturalny_maj 2023

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA_PRZEDMIOT DODATKOWY NA EGZAMINIE

Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego – druk – Zalacznik 5c

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

 

Informacja dla  absolwentów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego i deklarują ponowne przystąpienie:

W latach 2020 – 2022 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na egzaminie maturalnym, egzaminów ustnych nie przeprowadzano. W związku z tym, że zostały zniesione obostrzenia związane z COVID-19, w 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020 – 2022, kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana.

Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2023 r.:

1) z każdego przedmiotu obowiązkowego części ustnej i w części pisemnej otrzymanie co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz

2) przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego, z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

 

Informacja dla zdających egzamin maturalny_maj 2023

SZKOLNY HARMONOGRAM przeprowadzania egzaminów ustnych – egzamin maturalny r.szk. 2022_2023

_______________________________________________________________________

Egzamin zawodowy

 

EGZAMIN ZAWODOWY 2023 

Informacja CKE o sposobie organizacji egzaminu zawodowego_2023_formuła 2019

Komunikat CKE w sprawie harmonogramu egzaminów zawodowych 2023_formuła 2019

Komunikat CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowań warunków_egzamin zawodowy_2023_formuła 2019

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym – sesja Zima 2023

Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019

Komunikat o pomocach-cz. praktyczna -2019

 

sesja 1  – ZIMA 2023:

Ogłoszenie wyników dla sesji styczeń-luty 2023: 31 marca 2023

Składanie deklaracji ponownego przystąpienia w sesji LATO 2023 przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2023 Zima – do 7 kwietnia 2023

 

sesja 2  – LATO 2023

Termin składania deklaracji dla zdających w sesji letniej – do 7 lutego 2023