Egzaminy zewnętrzne

Egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY – ROK 2024:

Szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego:

Harmonogram egzaminów pisemnych 2024

Lista zdających_ustny język polski_11.05.2024_i 20.05.2024

Lista zdających_ustny język angielski_.11 05.2024_i 13.05.2024

Na każdy egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem zabierając ze sobą dowód osobisty.

Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

Wykaz materiałów które zdający przynosi na egzaminy:

 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem.

Pozostałe  materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów, które zdający przynosi na egzamin:

Przedmiot

Przybory i materiały

Biologia

Linijka, kalkulator prosty

Chemia

Linijka, kalkulator prosty

Fizyka

Linijka, kalkulator prosty

Geografia

Linijka, kalkulator, lupa (fakultatywnie)

Historia

Lupa (fakultatywnie)

Matematyka

Linijka, cyrkiel, kalkulator prosty

Na egzaminie z matematyki, biologii i fizyki każdy zdający będzie miał zapewnione przez szkołę tablice z wybranymi wzorami. 

 

Informator o egzaminie maturalnym

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

Harmonogram egzaminów 2024

Komunikat o przyborach 2024

Komunikat o dostosowaniach 2024

Komunikat o egzaminie z informatyki 2024

Deklaracja na egzamin maturalny 2024 (załącznik 1a) 

Termin składania deklaracji wstępnej na maturę – do 2 października 2023

 

_______________________________________________________________________

Egzamin zawodowy

EGZAMIN ZAWODOWY 2024

Informacja o sposobie organizacji egzaminu zawodowego – formuła 2019

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego 2023_2024- formuła 2019

Komunikat o dostosowaniach 2023_2024_formuła 2019

Komunikat w sprawie zadań jawnych 2023_2024 – formuła 2019

______________________________________________________________________

sesja 1  – ZIMA 2024:

Wyniki egzaminów – 27 marca 2024r. 

Wewnętrzny harmonogram egzaminów zawodowych – zima 2024

Data

Godzina

Rodzaj  egzaminu

Nr Sali/ Zdający:  

09.01.2024 (wtorek)

09.00

(120 minut)

Szkoła Policealna

Praktyczny:

BPO.01 (16 osób)

FRK.04 (3 osoby)

Sala nr 15:  

– kl. 2BHP

13.01.2024

(sobota)

08.00

Szkoła Policealna

Pisemny:

BPO.01 (16 osób)

Pracownia komputerowa parter:

– klasa 2BHP

10.00

KKZ

Pisemny:

EKA.07 (14 osób)

HGT.02 (2 osoby)

Pracownia komputerowa parter:

– kkz EKA.07 – cała grupa

– kkz HGT.02 – 2 osoby (Al.Brod.; Ma.Siko.)

12.00

KKZ

Pisemny:

HGT.02 (7 osób)

FRK.01 (9 osób)

Pracownia komputerowa parter:

– kkz FRK.01 – cała grupa,

– kkz HGT.02 – 7 osób (Sy.Dele., Li.Luka., Ni.Osta., Ga.Świe., Ma. Zięb., Iw.Żych., Ma.Zygm.)

14.00

KKZ

Pisemny:

EKA.05 (15 osób)

Pracownia komputerowa parter:

– kkz EKA.05 – cała grupa

14.01.2024

(niedziela)

8.00

KKZ

Praktyczny:

EKA.07 (14 osób)

Pracowania komputerowa parter:

– kkz EKA.07 – cała grupa

8.00

KKZ

Praktyczny

HGT.02

Pracownia gastronomiczna:

– Li.Luka., Ma. Siko., Ma. Zięb.

8.00

KKZ

Praktyczny

FRK.01

Pracownia fryzjerska:

– To.Atam., Ka. Lena., Ag. Poto.

12.00

KKZ

Praktyczny

HGT.02

Pracownia gastronomiczna:

– Ga. Świe., Iw. Żych., Ma. Zygm.

12.30

KKZ

Praktyczny

FRK.01

Pracownia fryzjerska:

– Ma. Łuka., Kl. Pisk., Ye. Skli.

16.00

KKZ

Praktyczny

HGT.02

Pracownia gastronomiczna:

– Al. Brod., Sy. Dele., Ni. Osta.

17.00

KKZ

Praktyczny

FRK.01

Pracownia fryzjerska:

– Jo. Dzied.,  An.Mały., Ka. Rusa.

19.01.2024 (piątek)

17.00

KKZ

Praktyczny:

EKA.05 (15 osób)

Pracownia komputerowa parter:

 – kkz EKA.05 – cała grupa

 

________________________________________________________________________

sesja 2  – LATO 2024