Rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA CKZiU w STALOWEJ WOLI

Rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2023/2024
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisania się do naszej szkoły.

Proponujemy bezpłatną naukę:

 • w Branżowej Szkole II Stopnia
 • w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
 • w Szkole Policealnej 
 • na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych
 • w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – klasa VII i VIII

Branżowa Szkoła II Stopnia 

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.

Nauka jest całkowicie bezpłatna, prowadzona w systemie zaocznym i trwa 2 lata.

 • Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie zaocznej
 • Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego 

Słuchacz, który ukończy branżową szkołę II stopnia uzyskuje wykształcenie średnie branżowe i może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminu  zawodowego  w zakresie drugiej kwalifikacji.

W Branżowej Szkole II Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli  można kształcić się w zawodach:

 • technik usług fryzjerskich (symbol cyfrowy zawodu: 514105)
 • technik technologii żywności (symbol cyfrowy zawodu: 314403)
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (symbol cyfrowy zawodu: 343404)

Więcej informacji o szkole w zakładce: BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

 

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

 • formie zaoczna (zajęcia odbywają się średnio co drugi tydzień: sobota, niedziela)

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia i zasadniczych szkół zawodowych są przyjmowani do klasy drugiej.

Więcej informacji o LO w zakładce: LICEUM

 

Szkoła Policealna
kształci w następujących zawodach:

 • technik BHP
 • technik usług kosmetycznych

Szkoła Policealna funkcjonuje w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się co drugi tydzień: sobota, niedziela – wyjątkowo, czasami również w piątek)

Więcej informacji o szkołach policealnych w zakładce: POLICEALNE

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
w następujących kwalifikacjach (zawodach):

 • florysta
 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • technik rachunkowości
  • prowadzenie rachunkowości
  • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii żywności

KKZ funkcjonują w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się co drugi tydzień: sobota, niedziela – wyjątkowo, czasami również w piątek)

Więcej informacji o kursach w zakładce: KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Tylko w NASZEJ SZKOLE masz możliwość równoczesnego kształcenia w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM i zdobywania zawodu na KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH!

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych  funkcjonuje w systemie stacjonarnym – zajęcia szkolne odbywają się od poniedziałku do środy lub czwartku od 8.30 do 14.35. Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem ośmioklasisty. Słuchacze promowani są po każdym semestrze.

Słuchacz, który ukończył naukę w szkole podstawowej dla dorosłych może:

 • podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
 • równolegle uczestniczyć na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Więcej informacji o szkole podstawowej  w zakładce: SZKOŁA PODSTAWOWA

O naszej placówce:

 • Jesteśmy najstarszą, bezpłatną, państwową Szkołą dla Dorosłych w Stalowej Woli
 • Uczą u nas nauczyciele z pasją i wielkim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych
 • Uczymy jak odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy
 • Stwarzamy możliwość kształcenia w zawodach z perspektywą podjęcia pracy
 • Uzyskujemy wysoką zdawalność egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych