Branżowa Szkoła II Stopnia

Branżowa Szkoła II Stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.

Nauka jest całkowicie bezpłatna, prowadzona w systemie zaocznym i trwa 2 lata.

  • Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w formie zaocznej
  • Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego 

Słuchacz, który ukończy branżową szkołę II stopnia uzyskuje wykształcenie średnie branżowe i może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminu  zawodowego  w zakresie drugiej kwalifikacji.

W Branżowej Szkole II Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli  można kształcić się w zawodach:

  • technik usług fryzjerskich (symbol cyfrowy zawodu: 514105)
  • technik technologii żywności (symbol cyfrowy zawodu: 314403)
  • technik żywienia i usług gastronomicznych (symbol cyfrowy zawodu: 343404)

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

  • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
  • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Na lata szkolne 2021/2022–2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Jednocześnie zdobywasz wiedzę i umiejętności, które pozwalają na uzyskanie tytułu technika.