Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w CKZiU w Stalowej Woli to bezpłatna, nowoczesna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych niezależnie od posiadanego wykształcenia.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) są  szansą dla wszystkich osób dorosłych pragnących BEZPŁATNIE:
•    zdobyć nowy zawód,
•    uzupełnić swoje wykształcenie,
•    udoskonalić swoje umiejętności,
•    wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.

Uczestnik kursu po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom zawodowy w danym zawodzie.

Natomiast uczestnik kursu , który nie uzupełni wykształcenia, będzie posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji.

Ukończenie  KKZ zwiększa szanse na:
•    znalezienie pracy,
•    zmianę pracy,
•    awans,
•    utrzymanie zatrudnienia.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć dorosłe  osoby bez względu na wykształcenie – wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS.

W razie pytań, wątpliwości – kontaktuj się z nami: tel. 15 842-95-23 ZAPRASZAMY!

 

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKZiU w Stalowej Woli:

Nazwa kwalifikacji /kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację

Symbol cyfrowy zawodu

Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK.01.

Fryzjer

514101

Technik usług fryzjerskich

514105

Projektowanie i wykonywanie fryzur

FRK.03.

Technik usług fryzjerskich

514105

Prowadzenie rachunkowości

EKA.07.

Technik rachunkowości

431103

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.05.

Technik rachunkowości

431103

Technik ekonomista

331403

Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.01.

Cukiernik

751201

Przygotowywanie i wydawanie dań

HGT.02.

Kucharz

512001

Technik żywienia i usług gastronomicznych

343404

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

HGT.12.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

343404

Wykonywanie kompozycji florystycznych

OGR.01.

Florysta

343203