Terminy rekrutacji do szkół

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na semestr pierwszy bezpłatnej szkoły policealnej, branżowej szkoły II stopnia,
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkoły podstawowej dla dorosłych
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli
na rok szkolny 2023/2024:

Lp.

Termin

Rodzaj czynności

1

do 28 czerwca 2023r.

Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

2

04.07.2023r.
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

3

do 11.07.2023r. 
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły

4

12.07.2023r.
do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

5

do 17.07.2023r.

Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami
w postępowaniu uzupełniającym

6

24.07.2023r.
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

7

do 28.07.2023r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły

8

31.07.2023r.       
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły