Terminy rekrutacji do szkół

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2022/2023 do szkół
 (szkoły podstawowej dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej, branżowej szkoły II stopnia)
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli:

Terminy rekrutacji (I semestr)

         1 od 1 czerwca 2022r.
do 30 czerwca 2022r.

Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

Rekrutacja TRWA NADAL – zapraszamy do składania podań do szkoły w trakcie wakacji !!!

2 08.07.2022r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
3

do 13.07.2022r.  do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
4 15.07.2022r. do godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
5
do 12.08.2022r.
Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami w postępowaniu uzupełniającym
6
19.08.2022r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
7
do 24.08.2022r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
8

26.08.2022r.       

do godz. 14.00- LO

do godz. 10.00- szkoła policealna i BS II stopnia

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły