Terminy rekrutacji do szkół

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do bezpłatnej szkoły policealnej, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,  branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły podstawowej dla dorosłych

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoły.

Rekrutacja

   

Terminy rekrutacji
na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych,
liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
publicznych branżowych szkół II stopnia,
 oraz szkół podstawowych dla dorosłych
na rok szkolny 2024/2025

Lp.

Termin

Rodzaj czynności

1

do 27 czerwca 2024r.

Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

2

04.07.2024r.
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

3

do 11.07.2024r. 
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły

4

12.07.2024r.
do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

5

do 18.07.2024r.

Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami
w postępowaniu uzupełniającym

6

25.07.2024r.
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

7

do 01.08.2024r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły

8

02.08.2024r.
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły