Terminy rekrutacji do szkół

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na semestr pierwszy bezpłatnej szkoły policealnej, branżowej szkoły II stopnia,
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkoły podstawowej dla dorosłych
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli
na rok szkolny 2023/2024:

UWAGA!!! REKRUTACJA TRWA !!! Możesz jeszcze złożyć wniosek
o przyjęcie do szkoły 

 

Lp.

Termin

Rodzaj czynności

1

Z uwagi na wolne miejsca rekrutacja trwa nadal !!!

Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami
w postępowaniu uzupełniającym