Szkoła Policealna Nr 3

W CKZiU obowiązuje BEZWZGLĘDNY NAKAZ NOSZENIA MASECZEK.
Na teren szkoły nie będą wpuszczane osoby bez założonej maseczki.

 

UWAGA!!!

NAJBLIŻSZY ZJAZD (29 I 30 STYCZNIA) ODBĘDZIE SIĘ W SPOSÓB MIESZANY – ZAJĘCIA TEORETYCZNE ZDALNIE, PRAKTYCZNE – STACJONARNIE.

PROSIMY SŁUCHACZY O SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI LOGOWANIA SIĘ NA SWOJE SZKOLNE KONTA I EWENTUALNY KONTAKT ZE SZKOŁĄ W CELU UZYSKANIA POMOCY W TEJ KWESTII. 

PROSIMY RÓWNIEŻ NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ PONIŻSZY PLAN ZAJĘĆ 

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – klasa 1BHP

Wejścia-do-budynku-na-zajęcia

Procedury-bezpieczeństwa-na-terenie-CKZiU-w-okresie-pandemii-COVID-19-1

1BHP_zjazd 1 – 5 i 6.02.2022 – ZDALNE

 

Technik usług kosmetycznych – klasa 1S

Wejścia-do-budynku-na-zajęcia

Procedury-bezpieczeństwa-na-terenie-CKZiU-w-okresie-pandemii-COVID-19-1

1S_zjazd 1 – 5 i 6.02.2022 – STACJONARNE/ZDALNE

 

Technik usług kosmetycznych – klasa 2S

Wejścia-do-budynku-na-zajęcia

Procedury-bezpieczeństwa-na-terenie-CKZiU-w-okresie-pandemii-COVID-19-1

2S_zjazd 1 – 29 i 30.01.2022 – ZDALNE/STACJONARNE

2S_zjazd 2 – 5 i 6.02.2022 – ZDALNE/STACJONARNE