Szkoły policealne

Florysta – 1FL

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 2BHP

Technik rachunkowości – 2TR

Technik usług kosmetycznych – 1S

Technik usług kosmetycznych – 2S