Zgodnie z najnowszymi wytycznymi zajęcia w formie zdalnej będą odbywały się do 3 stycznia 2021r. (ze wyjątkiem zajęć praktycznych, które w ograniczonym zakresie mogą być realizowane stacjonarnie). Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej i zapoznawanie się z nowymi komunikatami.