Cukiernik

Zawód: CUKIERNIK – Kwalifikacja TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

Cykl kształcenia: 1,5 roku – 3 semestry (FORMA ZAOCZNA – CO 2 TYDZIEŃ: PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA)

Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia, o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe).

Absolwent kursu w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji cukierniczej
  • sporządzania półproduktów cukierniczych
  • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych
  • dekorowania wyrobów cukierniczych

Słuchacz  po potwierdzeniu  kwalifikacji  TG.04.  może uzyskać tytuł Cukiernik pod warunkiem, że ma ukończone minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Możesz kontynuować naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym na kwalifikacji TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Jako cukiernik  znajdziesz zatrudnienie w:

  • cukierniach, ciastkarniach,
  • zakładach gastronomicznych,
  • firmach wytwarzających  artykuły cukiernicze,
  • przedsiębiorstwach gastronomiczno-hotelarskich
  • możesz również otworzyć własną działalność gospodarczą

Tytuł technika technologii żywności uzyskasz:
po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Technik technologii żywności  (tj. egzamin z kwalifikacji TG.04 . Produkcja wyrobów cukierniczych  i  TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.) oraz posiadając wykształcenie średnie, czyli ukończone Liceum Ogólnokształcące lub Technikum.

Kurs trwa 3 semestry – ZAPRASZAMY!

KURS JEST BEZPŁATNY!

Słuchacze zachowują prawo do świadczeń rentowych i innych.

WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNĄ DO ZNIŻEK, ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, MOPS, DO PRACY