Prowadzenie rachunkowości

Prowadzenie rachunkowości  (kwalifikacja AU.36.)

Głównym zadaniem księgowego jest prowadzenie rachunkowości w jednostce organizacyjnej,  potrafi on:

 • stosować narzędzia rachunkowości finansowej,
 • zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych,
 • sporządzać sprawozdania finansowe,
 • przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej.

Możesz kontynuować naukę:

 • na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym na kwalifikacji AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, wchodzącej w zakres zawodu Technik ekonomista
 • na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym na kwalifikacji AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych, wchodzącej w zakres zawodu Technik rachunkowości.

Osoba, która ukończyła szkołę średnią (nie jest wymagana matura),  po potwierdzeniu kwalifikacji AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz po potwierdzeniu kwalifikacji AU.36. Prowadzenie rachunkowości, uzyska DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA

Osoba, która ukończyła szkołę średnią (nie jest wymagana matura),  po potwierdzeniu kwalifikacji AU.36. Prowadzenie rachunkowości  oraz  po potwierdzeniu kwalifikacji  AU.65.  Rozlicznie wynagrodzeń i danin publicznych, uzyska DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Sposób organizacji kursu: zaoczny.
Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok).

Jako księgowy znajdziesz zatrudnienie w:

 • bankach
 • instytucjach ubezpieczeniowych
 • księgowości
 • urzędach skarbowych
 • biurach rachunkowych

KURS JEST BEZPŁATNY!

Słuchacze zachowują prawo do świadczeń rentowych i innych.

Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia, o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe).