Kucharz/ Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 obejmuje 2 kwalifikacje:

Kwalifikacja TG.07. Sporządzanie potraw i napojów (3 semestry)

Kwalifikacja TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (1 semestr)

 

Kwalifikacja TG.07. (3 semestry) Sporządzanie potraw i napojów – zawód KUCHARZ

Cykl kształcenia: 1,5 roku – 3 semestry (FORMA ZAOCZNA – CO 2 TYDZIEŃ: PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA)

Słuchacz:

 • przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem
 • ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji
 • przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej
 • stosuje różne metody obróbki cieplnej
 • sporządzając potrawy stosuje nowe technologie, zapewniające wysoką efektywność oraz jakość potraw i napojów
 • wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów

Słuchacz po potwierdzeniu  kwalifikacji TG.07. może uzyskać tytuł Kucharz.
Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Możesz kontynuować naukę na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym na kwalifikacji TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (1 semestr).

Kwalifikacja TG.16. (1 semestr) Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Słuchacz:

 • Planuje i ocenia żywienie
 • Organizuje usługi gastronomiczne
 • Planuje i wykonuje usługi gastronomiczne
 • Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji
 • Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków
 • Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia

Jako  kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych znajdziesz zatrudnienie:

 • we wszystkich zakładach gastronomicznych: restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, stołówki itp.
 • w  firmach cateringowych
 • w gastronomii na statkach lub w innych środkach transportu

Tytuł technika uzyskasz:
po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych (czyli kwalifikację TG.07. Sporządza potrawy i napoje oraz TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych) oraz posiadając wykształcenie średnie, czyli ukończone Liceum Ogólnokształcące lub Technikum.

Nauka trwa 2 lata (4 semestry)
3 semestry – kwalifikacja TG.07. Sporządzanie  potraw i napojów
1 semestr –  kwalifikacja TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

KURS JEST BEZPŁATNY !!!

Słuchacze zachowują prawo do świadczeń rentowych i innych.

Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia, o dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe).