Technik BHP

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Nauka trwa 1,5 roku w systemie zaocznym

Kwalifikacje w zawodzie: MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (technik bhp):

 • przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń,
 • bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie,
 • prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
 • odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,
 • prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta:

Po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, można być zatrudnionym we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również można prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP. 

Technik BHP jest kierunkiem dającym duże szanse podjęcia atrakcyjnej pracy, ponieważ:

 • każdy pracownik, zatrudniony na podstawie Kodeksu  pracy musi odbyć wstępne szkolenie BHP oraz okresowe szkolenie BHP  w zakładzie pracy
 • wszystkie większe zakłady pracy są zobowiązane zatrudniać na pełen lub na część etatu  Specjalistę ds. BHP.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry) i jest BEZPŁATNA
 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia, posiadająca wykształcenie średnie.
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym ( co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela).
 • Egzaminy zewnętrzne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, organizowane będą po ukończeniu każdej kwalifikacji w naszej placówce.

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA !!!
Słuchacze zachowują prawo do świadczeń rentowych i innych. 
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNĄ DO ZNIŻEK, ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, KRUS, MOPS, DO PRACY