Rekrutacja

OFERTA EDUKACYJNA CKUiODiDZ w STALOWEJ WOLI

od 1 września 2019 placówka zmieni nazwę

na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2019/2020.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisania się do naszej szkoły.

Proponujemy naukę:

 • w Szkole Podstawowej dla Dorosłych – klasa VII i VIII
 • w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
 • w Szkole Policealnej 
 • na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych  funkcjonuje w systemie stacjonarnym – zajęcia szkolne odbywają się od poniedziałku do środy lub czwartku od 9.00 do 14.35. Nauka trwa 4 semestry i kończy się egzaminem ośmioklasisty/gimnazjalnym. Słuchacze promowani są po każdym semestrze.

Słuchacz, który ukończył naukę w szkole podstawowej dla dorosłych może:

 • podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
 • równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Więcej informacji o szkole podstawowej i gimnazjum w zakładce: SZKOŁA PODSTAWOWA

Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

 • forma stacjonarna (zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu)
 • formie zaoczna (zajęcia odbywają się co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela)

Absolwentom zasadniczych szkół zawodowych oferujemy naukę w systemie 2-letnim od klasy drugiej (w formie stacjonarnej i zaocznej).

Więcej informacji o LO w zakładce: LICEUM

Szkoła Policealna
kształci w następujących zawodach:

 • technik administracji
 • technik BHP
 • technik usług kosmetycznych
 • florysta

Szkoła Policealna dla Dorosłych funkcjonuje w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela)

Więcej informacji o szkołach policealnych w zakładce: POLICEALNE

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
w następujących kwalifikacjach (zawodach):

 • florysta
 • fryzjer
 • kucharz
 • cukiernik
 • technik ekonomista
 • technik administracji
 • technik rachunkowości

KKZ funkcjonują w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela)

Więcej informacji o kursach w zakładce: KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Tylko w NASZEJ SZKOLE masz możliwość równoczesnego kształcenia w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM i zdobywania zawodu na KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH!

O naszej placówce:

 • Jesteśmy najstarszą, bezpłatną, państwową Szkołą dla Dorosłych w Stalowej Woli
 • Uczą u nas nauczyciele z pasją i wielkim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych
 • Uczymy jak odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy
 • Stwarzamy możliwość kształcenia w zawodach z perspektywą podjęcia pracy
 • Uzyskujemy wysoką zdawalność egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych