Dokumenty rekrutacyjne

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Wniosek o przyjęcie do szkoły – pobierz
Załącznik do wniosku – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne – kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego wraz z wnioskiem składają następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły (8-letnia SP, gimnazjum, ZSZ, inna)
 • 2 fotografie
 • Opcjonalnie dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie   o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)

SZKOŁA POLICEALNA

Wniosek o przyjęcie do szkoły – pobierz
Załącznik do wniosku – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne – kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z wnioskiem składają następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie
 • 2 fotografie
 • Opcjonalnie dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Wniosek o przyjęcie na kurs – pobierz
Załącznik do wniosku – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne – kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z wnioskiem składają następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie
 • Oświadczenie o nieposiadaniu lub posiadaniu kwalifikacji zawodowych
 • Świadectwo ukończenia szkoły (8-letnia SP, gimnazjum, ZSZ, szkoła średnia)
 • Dokument tożsamości (do wglądu)
 • Opcjonalnie dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH – dla kandydatów pełnoletnich

Wniosek o przyjęcie do szkoły – pobierz
Załącznik do wniosku – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne – kandydaci ubiegający się o przyjęcie do gimnazjum wraz z wnioskiem składają następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły,  świadectwo promocyjne
 • 2 fotografie
 • Opcjonalnie dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie   o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH – dla kandydatów niepełnoletnich

Wniosek o przyjęcie do szkoły – pobierz
Załącznik do wniosku – pobierz

Dokumenty rekrutacyjne – kandydaci ubiegający się o przyjęcie do gimnazjum wraz z wnioskiem składają następujące dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo promocyjne
 • 2 fotografie
 • Dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata)