Terminy rekrutacji na KKZ

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2021/2022 na kwalifikacyjne kursy zawodowe
prowadzone w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli:

 

I. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe – I semestr

1 od 17 maja 2021r.
do 26 sierpnia 2021r.

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie

do placówki wraz z załącznikami

2 27.08.2021r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

    3       27.08.2021r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki

 

II. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe – II semestr – rekrutacja zimowa

1    

od 2 listopada 2021r.
do 3 stycznia 2022r.

 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do placówki wraz z załącznikami

2  

04.01.2022r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki

        3

do 27 stycznia 2022r.

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do placówki w postępowaniu uzupełniającym

4

28.01.2022r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego oraz Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki