Terminy rekrutacji na KKZ

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2020/2021 na kwalifikacyjne kursy zawodowe
prowadzone w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli:

 

I.Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe – I semestr

1 od 15 czerwca 2020r.
do 25 sierpnia 2020r.

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie

do placówki wraz z załącznikami

2 26.08.2020r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

    3       26.08.2020r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki

II. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe (druga kwalifikacja konieczna do uzyskania tytułu technika)

  1    

od 20 listopada 2020r.
do 30 listopada 2020r.

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do placówki wraz z załącznikami

   2  

01.12.2020r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

        3

01.12.2020r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki

 

III. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe – II semestr – rekrutacja zimowa

  1    

od 4 listopada 2020r.
do 26 stycznia 2021r.

 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do placówki wraz z załącznikami

   2  

27.01.2021r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

        3

27.01.2021r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki