Terminy rekrutacji na KKZ

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2019/2020 na kwalifikacyjne kursy zawodowe
prowadzone w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli:

 

I.Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe – I semestr

1 od 6 maja 2019r.
do 23 sierpnia 2019r.

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie

do placówki wraz z załącznikami

2 26.08.2019r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

    3       26.08.2019r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki

4 27.08.2019r.–30.08.2019r.

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w przypadku

gdy placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami

5 30.08.2019r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do placówki – w przypadku przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

II. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe (druga kwalifikacja konieczna do uzyskania tytułu technika)

  1    

od 30 listopada 2019r.
do 13 grudnia 2019r.

 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do placówki wraz z załącznikami

   2  

13.12.2019r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

        3

13.12.2019r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki

4 14.12.2019r.–19.12.2019r.

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w przypadku gdy placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami

5

20.12.2019r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do placówki – w przypadku przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

 

III. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe – II semestr – rekrutacja zimowa

  1    

od 4 listopada 2019r.
do 24 stycznia 2020r.

 

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do placówki wraz z załącznikami

   2  

27.01.2020r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

        3

27.01.2020r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki

4 28.01.2020r.–30.01.2020r.

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w przypadku gdy placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami

5

31.01.2020r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do placówki – w przypadku przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego