Terminy rekrutacji do szkół

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2021/2022 do szkół
 (szkoły podstawowej dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej, branżowej szkoły II stopnia)
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli:

Terminy rekrutacji (I semestr)

         1 od 1 czerwca 2021r.
do 30 czerwca 2021r.

Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

2 09.07.2021r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
3

do 14.07.2021r.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
4 16.07.2021r. do godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
5
do 13.08.2021 r.
Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami w postępowaniu uzupełniającym
6
20.08.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
7
do 25.08.2021 r.
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
8
27.08.2021r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły