Terminy rekrutacji do szkół

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2020/2021 do szkół
 (szkoły podstawowej dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej, branżowej szkoły II stopnia)
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli:

Terminy rekrutacji (I semestr)

         1 od 15 czerwca 2020r.
do 31 lipca 2020r.

Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

2 12.08.2020r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
3

do 18.08.2020r.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
4 19.08.2020r. godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły