Terminy rekrutacji szkół dla dorosłych

Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2019/2020 do szkół dla dorosłych
 (szkoły podstawowej dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej)
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli:

 

Terminy rekrutacji (I semestr)

         1 od 3 czerwca 2019r.
do 26 czerwca 2019r.
Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami
2 16.07.2019r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
3

do 19.07.2019r.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
4 22.07.2019r. godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
5 do 31.07.2019r.  Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w przypadku gdy szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami
6 19.08.2019r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
7 do 23.08.2019r.  Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
8 26.08.2019r. godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły – w przypadku przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

 

Terminy rekrutacji (II semestr) – rekrutacja zimowa

         1 od 4 listopada 2019r.
do 22 listopada 2019r.
Składanie przez kandydatów wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami
2 12.12.2019r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
3 do 18.12.2019r.  Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
4 19.12.2019r. godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
5 do 03.01.2020r. Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w przypadku gdy szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami
6 23.01.2020r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego
7 do 28.01.2020r. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
8 28.01.2020r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły – w przypadku przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego