„Pamięć jest wdzięcznością serca, a wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój na dzisiaj i tworzy wizję jutra”.

Minęło już 100 lat, jak 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła – przyszły Papież Polak –Święty Jan Paweł II.

Rok, który przeżywamy został ustanowiony przez obie Izby Parlamentu – Rokiem św. Jana Pawła II. W Sejmowej uchwale z dnia 13 czerwca 2019 roku czytamy: „Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski”. Z kolei w tekście Senackiej uchwały z dnia 18 października ubiegłego roku czytamy następujący zapis: „Jan Paweł II głosił cywilizację życia przeciwstawiając się cywilizacji śmierci, widząc zagrażające ludzkości, a rozszerzające się po całym świecie ideologie wrogie człowiekowi”.

Wspominając św. Jana Pawła II wyrażamy głęboki szacunek wobec Papieża Polaka, wielkiej postaci historycznej, orędownika w niebie oraz aktualnego autorytetu moralnego. Nie sposób jednak streścić wielkie dziedzictwo, które nam zostawił Ojciec Święty. Jego życie, działania i nauki są wielkim darem dla Kościoła, Polski i świata. Nasz Święty Rodak zmienił bieg historii świata. Od początku swojego pontyfikatu wołał: „Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”, szczególnie miłował młodzież kierując do niej słowa: „Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła i świata! Wy jesteście moją nadzieją”, „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali” oraz w czasie przemian polityczno – gospodarczych i religijnych: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!”, a później za świętą siostrą Faustyną nauczył nas wołać: „Jezu, ufam Tobie”.  W tych zadaniach do spełnienia nauczył Nas na nowo modlitwy. 

Pontyfikat Jana Pawła II upływał pod znakiem kontynuowania dzieła swych poprzedników oraz podróży pasterskich, podczas których odwiedził większość krajów świata. Był nazywany „Papieżem – Pielgrzymem”. Abp Józef Michalik wspomina, że: „Jan Paweł II przy całym swym miłosnym wkorzenieniu w Kościół powszechny, miał w sercu swoją Ojczyznę, Ona była dla Niego słowem świętym i całował polską ziemię jak ręce matki”.

Kardynał Adrianus Simonis – prymas Holandii w latach 1983 – 2007 nazwał Jana Pawła II : „światłem w zamęcie, wskazującym drogę jak latarnia morska w ciemnościach i burzy”. Ta latarnia nie zgasła. Ona wciąż świeci i wskazuje nam drogę. Pokolenie Świętego Jana Pawła II podejmuje coraz to nowe inicjatywy mające na celu ułatwienie powrotu do spuścizny naszego Wielkiego Rodaka. Jego wskazania dla ludzkości są wciąż aktualne. Jak podał kardynał Zenon Grocholewski – były prefekt kongregacji ds. Wychowania Katolickiego – nauczanie Papieża Polaka zajmuje łącznie 85 tysięcy stron homilii, pism i różnorakich dokumentów. Całej ludzkości przekazuje przesłanie wolności opartej na Eucharystii, w centrum swojego nauczania stawiając nierozerwalnie związanego z Bogiem człowieka, jego godność i prawa.

Wszystkim wiernym dawał przykłady świętości przez liczne kanonizacje i beatyfikacje – liczniejsze niż w dotychczasowych dziejach Kościoła.

Nie ustawał w próbach podtrzymania trudnego dialogu ekumenicznego, przełamywał bariery w stosunkach Kościoła z judaizmem – poczynając od wizyty w rzymskiej synagodze, a kończąc na modlitwie pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie.

Wszyscy bardzo przeżyliśmy odejście Ojca Świętego Jana Pawła II do Domu Ojca. W pamięci mamy zapisane cudowne niemalże obrazy: wielkie publiczne Msze Święte, przemarsze tysięcy ludzi ulicami miast, zapełnione dniami i nocami świątynie, setki tysięcy zniczy, masowe wyjazdy do Watykanu na pogrzeb Jana Pawła II. Chociaż od tych wydarzeń upłynęło już 15 lat, wspomnienia w sercach Polaków wciąż pozostają żywe.

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ntcUXMztKc – prezentacja o Janie Pawle II

https://www.youtube.com/watch?v=0qzLRlQFFQ4 – „Barka” ukochana pieśń Jana Pawła II

https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns – hymn obchodów 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II – „Nie zastąpi Ciebie nikt”

https://www.youtube.com/watch?v=WgO6Q3W8M80 – dokument „Tak Go pamiętam” wspomnienia abp Bolesława Pylaka o Janie Pawle II

https://wiadomosci.onet.pl/religia/100-rocznica-urodzin-jana-pawla-ii-zabawne-historie-z-zycia-papieza-polaka/grl8t1p – zabawne historie z życia papieża Polaka